Conversation Between bobbas and Rocker

1 Visitor Messages

  1. hei...sorry. Har ikke sett denne.....TLC? Hva mener du....har vært så mye styr her at jeg er litt ...fjærn for tida....Det er ikke HTC du mener da? Mobil-telefonen?
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1