Conversation Between Blesvik and Jørn Høidalen

1 Visitor Messages

  1. Hei, delene er sent i fra usa, så de bør være like om hjørne. Har gitt broder beskjed om å ringe deg, når e har kommet. De hae alt u skulle ha bortsett fra "bleeing plu" som kommer sammen me en el andre deler som er restet.
    Vi er i Usa og koser oss m øl...! Skal på monster jam nå!
    Hilsen Jørn og Ketil
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1