Conversation Between norwegian redneck and j0lle

2 Visitor Messages

  1. Nei ikke hørt noe om det. regna ikke med vi trengte det heller ettersom det ikke er terreng touring eller noe slikt. er jo ikke åpent for noen andre en dre 3 vi velger ut til å kjøre
  2. kjøreledere... har du noe kontroll på dette?
    har du dialog med noen?
    kjekt og vite, for hvis ikke så må noen begynne og tenke på slikt, men ikke noe vits for meg f.eks og ringe rundt hvis du har kontroll på det.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2