Conversation Between 2mazda and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ kế toán nha trang thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán a biết, bằng không cô ta làm sao có thể biết được.

    Cả đêm này Hàn Vũ Tích ngũ không ngon giấc. Đến sáng hôm sau, nàng liền nhờ Mỹ Na xin nghỉ làm. Đối với việc Vũ Tích tỷ thường xuyên xin nghỉ. Mỹ Na cũng đă quen. Tuy nhiên, có chút kỳ lạ là Hàn Vũ Tích xin nghỉ nhiều như vậy. Nhưng cũng không thấy công ty có ư kiến ǵ.

    Đến buổi trưa. Hàn Vũ Tích quyết định tới quán cơm Hồ Nam. Đi thẳng tới cái bàn lớn đă ngồi trước kia, ngồi xuống vị trí cũ của ḿnh. Rồi nói với bồi bàn là đang đợi bạn. Sau đó ngồi ngơ ngác ở đó.

    Người tới ăn cơm trưa dần dần nhiều hơn. Nhưng Hàn Vũ Tích ngồi một ḿn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1