Ja da va det tid før litt kjøring .
Oppmøte sån ca 18,00