Kjører med tom bil og muligens Bilfrakter fra fredrikstad til Bergen i påsken. så om det er noen som trenger frakt så si fra.