De vil bli trening i Malmedalen Lørdag den 21.08.10.
Vi starter kl 10.00 til kl17.00
Det er trening etter gjeldene regler i biltrail.
Engangs lissenswer kan kjøpest på stedet.