Det er Årsmøte i KNA Romsdal den 13.02.2011. Kl 1800
Det skjer i Malmedalen.
Alle er velkomen.