Er det noe kjøring i nær framtid?? Er vel ikke mulig å bare reise dit da det er låst bom?