blir jubileumstreff på høstreffet i år da HMK er 40 år
daton er 09.09.2011 - 11.09.2011 og her blir det gratis innsjekk for alle militære biler og matservering og mye artige felles arrangemanger. kun for "orginale" militære kjøretøyer