Samles vi på Krohei for pølser, kjøring, planlegging og prat med det danske besøket. Fra 11.00