Det er snart tid for Bilsportkonferansen, hold av denne helgen og meld dere på innbydelsen som snart kommer på www.bilsport.no
I fjor måtte offroad avlyse denne pga alt for få påmeldte. Dette håper vi ikke gjentar seg i år. Her har dere mulighet til å komme med deres synspunkter, forslag til endringer, med mer. Det vil bli avholdt løpslederkurs, teknisk kontrollant, jurylederkurs og oppfriskningskurs dersom det er nok påmeldte til dette.
Bilsportkonferansen 2012 arrangeres 5.-7. oktober på Radisson Blu Lillehammer Hotel.

Vi minner også om søknadsfristene for løp i 2013:
NM og NC løp: 1. september
Øvrige nasjonale løp: 1. oktober