Det er nå krav om oppdateringskurs for å fornye lisensen, ny brikke gjelder for 2014 - 2016, forutsatt betalt lisens hvert år.
Har du ikke fått til sendt funksjonærlisens i år, skyldes dette sikkert at du ikke har tatt oppdateringskurs.
Se nærmere info på NBS`s sider

Seksjonen har oppdatert kursinstruktører og vi er nå klare til å holde kurs for nye funksjonærer og oppdateringkurs.