Heisann alle medlemmer, vi jobber for tiden med klubbrabatter.
Bruk våre samarbeidspartnere, hele kostnaden til klubbmedlemskapet kan spares kjapt inn ved bruk av disse avtalene, medlemskort med må tas med. Jo mer vi bruker disse avtalene jo lettere blir det å få til gode avtaler for dere.
Noe dere savner si ifra så ser vi hva vi kan få til!

Rabatt avtaler 2014.doc