Har to sett med akslinger til sj 413 liggende, den ene bakaslinger er sveist sperre i. Bud.