Lokar girskifter LOK-COS6700BM til th700/ 4L60E. Ble kj°pt til prosjekt som ved innkj°p hadde en 4l60E, men som jeg har byttet ut med en 4L80E, og da kan jeg dessverre ikke bruke denne. Ligger uňpnet i original emballasjen. Har kj°pt ny samme skifter til 4L80E. Bildet er hentet fra Summit.
Selges til selvkost. 2850,- Kj°pt pň summit. Er ikke ň treffe pň tlf fra 29/02-15/3 grunnet jobb offshore.
T: 90630984, eller halsunde@online.no