Forretningsbrev

http://www.speedest-net.com/n/

.har en ny th 700 converter å et svinghjul/flexplate.
Bytte i en ford 2 liter forgasser motor viss noen er int.....:)